Gweler isod grynodeb o adroddiad SoNaRR2020, y penodau a’r cofrestri ar ffurf PDF.

 

Cyn i chi lawrlwytho rydym yn eich annog i ddarllen canfyddiadau Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol ar-lein.

 

Crynodeb Gweithredol

Nodau SMNR

 

Ecosystemau

 

Themâu trawsbynciol

 

Cofrestri adnoddau naturiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geirfa