Rhagolygon llifogydd 5 diwrnod

Fel arfer caiff y rhagolygon llifogydd pump diwrnod eu diweddaru tua 10.30am bob diwrnod ac yn fwy aml pan mae risg uchel neu gymedrol o lifogydd

Rydym yn gwella’n ffordd o ddarparu rhagolygon llifogydd

Rhowch gynnig ar ein gwasanaeth perygl llifogydd pum diwrnod newydd

Cafodd y rhagolygon eu diweddaru’r tro diwethaf am 10:30 ar dydd sadwrn 26 Medi 2020. Adnewyddwch y dudalen.

Crynodeb

Mae'r risg llifogydd a ragwelir ledled Cymru a Lloegr ar gyfer heddiw a'r pedwar diwrnod nesaf yn isel iawn. Er bod tonnau mawr a gwyntoedd cryfion yn parhau trwy heddiw (Dydd Sadwrn) ni ddisgwylir llifogydd arfordirol / llanw lleol bellach ar gyfer rhannau o arfordir Swydd Efrog.

Sadwrn

Map for Forecast for Saturday 26 September 2020

Sul

Map for Forecast for Sunday 27 September 2020

Llun

Map for Forecast for Monday 28 September 2020

Mawrth

Map for Forecast for Tuesday 29 September 2020

Mercher

Map for Forecast for Wednesday 30 September 2020
 

Rhybuddion llifogydd mewn grym

 

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.