Cynllun llifogydd personol

 

Neu defnyddiwch y rhestr wirio hon i ysgrifennu eich cynllun eich hun:

Gofalwch eich bod yn gwybod â phwy y dylid cysylltu a sut:

  • cytunwch ar ble y byddwch yn mynd a sut i gysylltu â’ch gilydd
  • gwiriwch gyda’ch awdurdod lleol a yw anifeiliaid anwes yn cael eu caniatáu mewn canolfannau argyfwng
  • gofalwch fod gennych restr o’ch holl gysylltiadau pwysig wrth law

Cadwch eitemau personol, fel albymau lluniau a chofroddion ydych yn eu trysori mewn lle diogel:

  • peidiwch â disgwyl nes bydd llifogydd i’w symud oherwydd gallai hynny fod yn rhy hwyr ac yn beryglus

Meddyliwch beth fyddai angen i chi symud i ddiogelwch yn ystod llifogydd:

  • eich anifeiliaid anwes
  • ceir
  • dodrefn
  • offer trydanol

Meddyliwch i bwy y gallech chi ofyn am gymorth, neu a allech chi gynnig cymorth i gyfeillion, i aelodau o’ch teulu neu i gymdogion bregus.

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf