Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestrwch i dderbyn rhybuddion llifogydd

Gallwch gael rhybuddion yng Nghymru drwy’r ffôn, e-bost neu neges destun os yw eich cartref neu fusnes mewn perygl o lifogydd

I gofrestru i gael rhybuddion, bydd angen i chi ddarparu:

  • y cyfeiriad neu leoliad rydych yn cofrestru ar gyfer
  • rhif ffôn y gellir cysylltu â chi yn ystod y dydd neu’r nos
  • cyfeiriad e-bost

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Mewn cofnodwch os ydych am ddiweddaru eich manylion neu ganslo eich cyfrif.

Ffyrdd eraill i gofrestru

Gallwch hefyd gofrestru, diweddaru eich manylion neu ganslo eich cyfrif trwy ffonio'r llinell llifogydd.

Floodline

Ffôn: 0345 988 1188

Typetalk: 0345 602 6340

gwasanaeth 24 awr

Darganfod mwy am ffioedd galwadau ffôn ar gov.uk

Iaith Gymraeg

Gallwch ddewis i dderbyn rhybuddion a gohebiaeth yng Nghymraeg neu yn Saesneg.

Mewn argyfwng efallai fyddwn yn anfon rhybudd atoch yn Saesneg yn lle'r Gymraeg.

Rhybuddion ar Twitter

Cofrestrwch i gael rhybuddion yn ystod llifogydd a digwyddiadau amgylcheddol mawr eraill trwy ein cyfrif Twitter @NatResWales.

Pryd fyddwn ni’n defnyddio Rhybuddion Twitter?

Byddwn yn defnyddio Rhybuddion Twitter i anfon gwybodaeth rybuddio hollbwysig at ein cwsmeriaid trwy Twitter. Byddwn yn defnyddio Rhybuddion Twitter i rannu gwybodaeth frys am risgiau arwyddocaol i fywyd neu’r amgylchedd o ganlyniad i lifogydd neu ddigwyddiadau amgylcheddol yn unig.

Byddwn yn ceisio defnyddio Rhybuddion Twitter i rannu rhybuddion am:

  • llifogydd sydd ar fin digwydd ger cartrefi a busnesau
  • llygredd sy’n peri risg i bobl
  • methiant strwythurau dyfrffyrdd yn peri perygl i’r cyhoedd neu eiddo

Byddwn yn ceisio anfon yr wybodaeth rhybuddion llifogydd fwyaf pwysig trwy Rybuddion Twitter. Noder, fodd bynnag, fod y rhain yn cael eu hanfon â llaw. Y ffordd orau o dderbyn hysbysiadau o rybuddion llifogydd ar gyfer eich ardal leol yw trwy gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth Rhybuddion Floodline Uniongyrchol.

Sut i gofrestru ar gyfer Rhybuddion Twitter

Pan fyddwch yn dilyn @NatResWales ar Twitter, bydd ein Rhybuddion Twitter yn ymddangos yn eich llinell amser gyda symbol cloch oren.

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn ein Rhybuddion Twitter trwy neges destun a hysbysu gwthio (push notification) i’ch ffôn symudol neu dabled.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.