Dŵr

A hoffech chi ddysgu am bopeth sy’n wlyb ac yn ddyfrllyd? Edrychwch ar ein hadnoddau dysgu

 

Mae dŵr yn hanfodol i fywyd.  Ei yfed, golchi ein dillad, dyfrio cnydau, nofio ynddo – ni allem fyw hebddo.

O’r cylch dŵr i lygredd dŵr, byddwch yn dod o hyd i adnoddau a chynlluniau gweithgareddau sy’n addas i bob dysgwr, o’r Cyfnod Sylfaen i Ddysgu Gydol Oes.

Beth yw ansawdd dŵr?

Gall dŵr yfed ac ymdrochi o ansawdd gwael beryglu iechyd dynol ac ecosystemau. Mae’r nodyn gwybodaeth hwn yn diffinio ansawdd dŵr ac yn disgrifio’r gwahanol fathau o lygredd dŵr sy’n gallu halogi ein cyflenwad dŵr.

Ansawdd dŵr (nodyn gwybodaeth)