Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Is-grŵp y Fforwm Rheoli Tir Cymru ar lygredd amaethyddol

Yn Ionawr 2017, sefydlodd Fforwm Rheoli Tir Cymru (WLMF) is-grŵp er mwyn canolbwyntio ar fynd i’r afael â llygredd amaethyddol. Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys: 

NFU Cymru
Undeb Amaethwyr Cymru (FUW)
Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA)
Dwr Cymru Welsh Water (DCWW)
Cymdeithas Ffermwyr Tenant Cymru (TFA)
Hybu Cig Cymru (HCC)
AHDB Dairy
Ffederasiwn Pysgotwyr Sir Gaerfyrddin (CFF)
Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru 

Ym mis Ebrill 2018, derbyniodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Amaethyddol adroddiad cynnydd ar waith yr is-grŵp WLMF. 

Mae pawb sydd ynghlwm â’r gwaith wedi cydweithio i siapio’r argymhellion cychwynnol sydd wedi’u gyrru at Ysgrifennydd y Cabinet ac maent yn optimistaidd y byddant yn cynnig fframwaith i wella ansawdd dŵr yn afonydd Cymru yn y tymor hir. 

Nid oes ateb hawdd i ddatrys y broblem yma - mae’r datrysiad yn gyfuniad o newidiadau gwahanol a bydd rhaid eu cefnogi gyda ffyrdd newydd o feddwl. Y prif feysydd yw: 

  • Cyfundrefn reoleiddio gref
  • Datblygu dull gwirfoddol dan arweiniad ffermwyr i ymdrin â rheoli maetholion
  • Sicrhau fod gwell cyngor a chyfarwyddyd yn cael ei gynnig a bod modd i ffermwyr ei ddefnyddio
  • Gwella’r amryw o gyfleoedd buddsoddiad
  • Adnabod a hyrwyddo arloesedd 

Mae’r is-grŵp WLMF yn parhau i weithio’n gyflym i sicrhau fod argymhellion yr adroddiad yn cael eu gwireddu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna ebostiwch ni ar wlmf.subgroup@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mynd i'r Afael â Llygredd Amaethyddol Adroddiad cynnydd gan is-grŵp Fforwm Rheoli Tir Cymru ar lygredd amaethyddol PDF [1.7 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.