Ardal Pysgodfeydd Taf

Yn gorffori dalgylchiadau afonydd, nentydd a chyrsiau dŵr eraill sy’n mynd i mewn i’r môr ar hyd y morlin rhwng Cyfeiriad Grid Gwledol (CGG) ST 020 663 wrth Limpert Bay yn y gorllewin a CGG ST 227 777 wrth Lamby, Cardydd yn y dwyrain. Yn cynnwys yr afonydd canlynol (a’i isafonydd):  

 • Thaw
 • Ely
 • Taf
 • Rymni  

Ardal Pysgodfeydd Gŵyr

Yn gorffori dalgylchiadau afonydd, nentydd a chyrsiau dŵr eraill sy’n mynd i mewn i’r môr ar hyd y morlin rhwng Cyfeiriad Grid Gwledol (CGG) SN 363 075 wrth St Ishmael yn y gorllewin a CGG ST 020 663 wrth Limpert Bay yn y dwyrain. Yn cynnwys yr afonydd canlynol (a’i isafonydd):  

 • Gwendraeth Fach a Fawr
 • Llwchwr
 • Tawe
 • Nedd
 • Afan
 • Cynffig
 • Ogwr  

Ardal Pysgodfeydd Gorllewin Cymru

Yn gorffori dalgylchiadau afonydd, nentydd a chyrsiau dŵr eraill sy’n mynd i mewn i’r môr ar hyd y morlin rhwng Cyfeiriad Grid Gwledol (CGG) SN 607 890 wrth Borth yn y gogledd a CGG SN 363 075 wrth St Ishmael yn y de

Yn cynnwys yr afonydd canlynol (a’i isafonydd): 

 • Clarach
 • Rheidol
 • Ystwyth
 • Aeron
 • Teifi
 • Nevern
 • Cleddau Gorllewinol
 • Cleddau Dwyreiniol
 • Taf
 • Tywi  

Ardal Pysgodfeydd Gwynedd

Yn gorffori ardal blaenorol Awdurdod Afonydd Gwynedd ac yn cynnwys yr afonydd canlynol (a’i isafonydd):

 • Dyfi
 • Dysynni
 • Mawddach
 • Dwyryd
 • Glaslyn
 • Dwyfor
 • Seiont
 • Ogwen
 • Conwy
Diweddarwyd ddiwethaf