Tymhorau agored a dulliau ar gyfer brithyllod y môr

Afon Tymor agored
(pob dyddiad yn gynwysedig)
Cyfyngiadau ar ddulliau pysgota
(pob dyddiad yn gynwysedig)

Ynys Môn

(pob afon)

1 Mai tan 17 Tachwedd

Plu: 1 Mai tan 17 Tachwedd

Throelli: 1 Mai tan 17 Tachwedd

Abwyd a ganiateir: 16 Mehefin tan 7 Tachwedd

Aeron 1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Afan 20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan to 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 30 Medi

Artro 20 Mawrth to 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Afon Dwyrain Cleddau

Afon Gorllewin Cleddau

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Clwyd 20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 30 Medi

Abwyd a ganiateir: 1 Mehefin tan 30 Medi

 

Conwy

 

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 15 Ebrill tan 7 Hydref

Dee 20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 1 Mehefin tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mehefin tan 30 Medi

Dwyfor 20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 15 Ebrill tan 7 Hydref

 

Dwyryd

 

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

 

Dyfi

 

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Dysynni

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Glaslyn

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Gwendraeth Fawr

Gwendraeth Fach

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Lleyn Peninsula

Mae hyn yn cynnwys afonydd Erch, Rhydir, Soch a’u hisafonydd, a’r holl afonydd eraill a’u hisafonydd sy’n llifo i’r môr rhwng SH460373 a SH430525. Nid yw’n cynnwys afonydd Llynfi a Dwyfor a’u hisafonydd.

1 Mawrth tan 31 Hydref

Plu: 1 Mai tan 31 Hydref

Throelli: 1 Mai tan 31 Hydref

Abwyd a ganiateir: 16 Mehefin tan 16 Hydref

Loughour

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Mawddach

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 15 Ebrill tan 7 Hydref

Nedd

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 30 Medi

Nyfer

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Ogwr ac Ewenny

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 15 Ebrill tan 30 Medi

 

Ogwen

 

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

 

Seiont

 

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Hafren (mewn Cymru)

18 Mawrth tan 7 Hydref

Plu: 18 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 18 Mawrth tan to 7 Hydref

Rheidol

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Ebrill tan 7 Hydref

Taf

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Taf, Elái a Rhymni

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 30 Medi

Tawe

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 30 Medi

Teifi

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Tywi

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Wysg

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 1 Mehefin tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mehefin tan 15 Medi

Gwy

Ardal Pysgodfeydd Gorllewin Cymru (pob afon)

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 31 Awst

Ystwyth

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Mai tan 7 Hydref

Afonydd nad ydynt wedi eu rhestru yn Rhanbarth Pysgodfeydd Gorllewin Cymru

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 1 Ebrill tan 7 Hydref

Afonydd eraill

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Abwyd a ganiateir: 15 Ebrill tan 30 Hydref

Abwyd a ganiateir

Darllenwch fwy am abwyd sy'n cael ei ganiatáu ar gyfer brithyllod y môr.

Cyfyngiadau dal a rhyddhau

Ar yr holl afonydd, mae'n rhaid rhyddhau holl frithyllod y môr sy'n fwy na 60cm heb fawr o niwed ac yn ddi-oed.

Rhaid rhyddhau pob sewin gan achosi cyn lleied o niwed ac oedi ag sydd bosibl cyn 1 Mai yn yr afonydd canlynol:

 • Afan
 • Aeron
 • Artro
 • Dysynni
 • Dyfi
 • Dwyryd
 • Cleddau Dwyrain
 • Ely
 • Glaslyn
 • Nedd
 • Gwendraeth
 • Loughor
 • Nyfer
 • Rhymni
 • Seiont
 • Taf
 • Taff
 • Tawe
 • Teifi
 • Tywi
 • Wysg
 • Cleddau Gorllewin
 • Ystwyth

Ar afonydd Hafren a Gwy a’i hisafonydd, rhaid dychwelyd pob sewin gan achosi cyn lleied o niwed ac oedi ag sydd bosibl.

Yn afonydd Tywi, Taf, Dwyrain a Gorllewin Cleddau a’u rhagnentydd rhaid dychwelyd unrhyw brithyll môr sy’n cael ei ddal wedi 7 Hydref cyn gynted ag sy’n bosib a heb achosi niwed iddo.

Yn afonydd Seiont, Ogwen, Dwyryd, Dyfi a Chonwy a’u rhagnentydd rhaid dychwelyd unrhyw brithyll môr sy’n cael ei ddal wedi 17 Hydref cyn gynted ag sy’n bosib a heb achosi niwed iddo.

Bachu brithyllod mewn mannau ar wahân i'r geg a'r gwddw

Ar yr holl afonydd, nentydd, ceuffosydd a chamlesi, mae'n rhaid i chi ddychwelyd unrhyw frithyllod sydd wedi'u bachu mewn man ar wahân i'r geg neu'r gwddw i'r dŵr ar unwaith.

Gwaharddiad ar werthu brithyll môr a ddaliwyd â gwialen

Mae gwerthu neu ffeirio brithyll y môr a ddaliwyd â gwialen, neu eu cyfnewid am nwyddau neu wasanaethau, yn awr yn drosedd yng Nghymru.

Is-ddeddfau gwialen a llinyn Cymru

Darllenwch y datganiad o gadarnhad ar gyfer Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn (Eogiaid a Brithyllod y Môr) Cymru 2017.

Darllenwch Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn (Eogiaid a Brithyllod y Môr) Cymru 2017.

Darllenwch offeryn cadarnhau Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn Afonydd Trawsffioniol.

Darllenwch Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn Afonydd Trawsffiniol 2017.

Darllenwch y Is-ddeddfau gwialen a llinyn Afon Gwy (Eogiaid a brithyllod y mor) 2021.
Darllenwch offeryn cadarnhau ar gyfer yr Afon Gwy yng Nghymru 2021.

Darllenwch y Is-ddeddfau gwialen a llinyn Afon Wysg (Eogiaid a brithyllod y mor) 2021.
Darllenwch offeryn cadarnhau ar gyfer yr Afon Wysg yng Nghymru 2021.

Darllenwch y Is-ddeddfau gwialen a llinyn Afon Hafren (Eogiaid a brithyllod y mor) 2021.
Darllenwch offeryn cadarnhau ar gyfer yr Afon Hafren yng Nghymru 2021.

Diweddarwyd ddiwethaf