Datblygiadau o Bwys Cenedlaethol

Ceisiadau cynllunio ar gyfer Datblygiadau o Bwys Cenedlaethol yn cael eu harchwilio gan yr Arolygiaeth Gynllunio sydd hefyd yn gwneud argymhelliad i Weinidogion Cymru, sydd yn eu tro benderfynu p'un ai rhoi caniatâd ar gyfer y cynllun. Rydym yn 'ymgynghorai arbenigol' yn y prosesau ar gyfer pennu Datblygiadau o Bwys Cenedlaethol

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau newydd sy’n nodi ein rôl fel ymgynghorai arbenigol ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC).

Mae’r canllawiau hyn yn nodi sut a phryd i gysylltu â ni yn ystod y broses ymgeisio.

Mae’r tabl isod yn nodi’r cyfnod penderfynu rydym ni fel corff cydsynio yn ei roi ar gyfer caniatadau.

Os fydd angen un neu fwy o caniatadau ar gyfer eich cynllun, a ni yw’r corff cydsynio, cyfeiriwch at y tabl. Bydd yn ganllaw ar bryd i gyflwyno eich cais, fel y gellid gwneud penderfyniad o fewn amserlen debyg i’r cais cynllunio ar gyfer eich Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC).

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol Canllawiau i Ymgeiswyr PDF [319.7 KB]