Cynaeafu cocos yn Aber Afon Dyfrdwy

Cynaeafwyr masnachol

Rhaid i gynaeafwyr masnachol gael trwydded i gasglu cocos.

Adnewyddu eich trwydded cocos Aber Afon Dyfrdwy

Bydd angen i gynaeafwyr masnachol adnewyddu eu trwydded bob blwyddyn.

Byddwn yn cysylltu â phob deiliad trwydded yn unigol i'ch gwahodd i'w hadnewyddu.

Aelodau o'r cyhoedd

Dim ond pan fydd y gwelyau cocos ar agor y gall aelodau'r cyhoedd gymryd hyd at 5kg o gocos y dydd at ddefnydd personol.

Mae gwelyau cocos ar agor:

  • Rhwng 1 Gorffennaf a 31 Rhagfyr
  • Rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn yn unig
  • Yn ystod golau dydd yn unig

Cysylltwch â ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, neu i drafod ardystiad, cysylltwch â ni.

Anfonwch e-bost at enquiries@naturalresourceswales.gov.uk.

Ysgrifennwch atom yn Canolfan Cwsmeriaid, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP.

Ffoniwch 0300 065 3000.

Diweddarwyd ddiwethaf