Rydym ni’n cynnig dau ganllaw i’ch cynorthwyo i gynllunio eich coetir:

  • canllaw cynllunio i greu coetir
  • cynefinoedd â blaenoriaeth a mawn dwfn

Canllaw Cynllunio i Greu Coetir (NC002)

Bydd y canllaw hwn yn eich cynorthwyo i ddarganfod a oes unrhyw ardaloedd warchodedig ar eich tir a fyddai’n effeithio ar eich cynllun i greu coetir newydd.   

Nid yw pob darn o dir yn addas ar gyfer creu coetir.

Canllaw Cynefinoedd â Blaenoriaeth a Mawn Dwfn (NC009)

Dim ond os mae eich tir yn cynnwys unrhyw gynefinoedd â blaenoriaeth neu fawn dwfn posibl y bydd angen i chi ddefnyddio’r canllaw hwn.  

Bydd y canllaw hwn yn eich cynorthwyo i adnabod cynefinoedd â blaenoriaeth ac yn dangos i chi sut i gomisiynu arolwg ecolegol.

Derbyn copi o’r canllawiau

Cwblhewch ein ffurflen os hoffech gopi o’r canllawiau. Unwaith y byddwn yn derbyn eich cais, byddwn yn anfon copi atoch dros e-bost.

Os hoffech gymorth pellach i greu eich coetir, cysylltwch â ni.

Diweddarwyd ddiwethaf