Ymgynghoriadau ar benderfyniadau drafft ar Drwyddedau Amgylcheddol

Canfyddwch ba drwyddedau amgylcheddol penderfyniad drafft sy’n dal i fod ar agor ar gyfer sylwadau, a sut mae gwneud sylwadau