Ymgynghoriadau cyfredol - Ceisiadau am Drwyddedau Morol

Darganfyddwch ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma, gweler ein tudalen ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd i gael rhestr o’r holl geisiadau a dderbyniwyd