Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhif cyfeirnod: EPR/GP3130VZ

Gweithredydd: Hendre Cyfyngedig Dofednod

Math o gyfleuster a reoleiddir: Mae adran 6.9 A ( 1) (a) o Reoliadau Caniatáu Amgylcheddol ( Cymru a Lloegr) 2010 - Magu dofednod neu foch ddwys mewn gosodiad gyda mwy na 40,000 o leoedd ar gyfer dofednod.

Lleoliad cyfleuster rheoledig: Uned Dofednod Hendre, Hendre, Trefyclo , Powys , LD7 1Y

Trosolwg o broses: fferm dofednod dwys gyda lle ar gyfer 175,000 brwyliaid

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.