Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A000078/1

Section 28h Wildlife and Countryside Act 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Penhow Woodlands SSSI

Cwympo coed am resymau iechyd a diogelwch

Cyhoeddwyd

10/12/2019

A000079/1

Section 28h Wildlife and Countryside Act 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - Whiston

Adeiladu ac uwchraddio Middle Road Reen i Gored Tilting gydag estyniad i'r waliau adenydd presennol i'r clawdd i atal gollyngiadau.

Cyhoeddwyd

18/12/2019

A000022/1

Section 28h Wildlife and Countryside Act 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion

Rheolaeth rhododendron

Cyhoeddwyd

22/12/2019

A000070/1

Section 28h Wildlife and Countryside Act 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Erddreiniog

Adeiladu llwybr pren newydd

Cyhoeddwyd

11/12/2019

A000084/1

Section 28h Wildlife and Countryside Act 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Dyfrdwy (River Dee) SSSI

Gwaith rheoli risg llifogydd

Cyhoeddwyd

19/12/2019

A000021/1

Section 28h Wildlife and Countryside Act 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llynnoedd Ieuan

Mae ymchwiliadau'n gweithio ar gronfa ddŵr

Cyhoeddwyd

05/12/2019

C000012/1

Section 28h Wildlife and Countryside Act 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Caron SSSI

Gosod Tŵr Flux GHG ar Cors Caron West Bog

Cyhoeddwyd

05/12/2019

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.