Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

FRA/SW/2019/0067

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

McCarthy's Contractors (Bridgend) Ltd

SN 87029 05736

Gwaith Dros Dro: Mynediad ramp a sarn i alluogi gwaith cerrig bloc

 

04/10/2019

2309533

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Craig y Llyn SSSI

Gwaith daear i atgyweirio tirlithriad bach sy'n effeithio ar ffordd y goedwig.

Cyhoeddwyd

04/09/2019

2309822

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Caron SSSI/SAC/RAMSAR   Afon Teifi SSSI                                 Afon Teifi/River Teifi SAC

Ymgymryd â gwaith fel rhan o brosiect LIFE Corsydd Codi Cymru

Cyhoeddwyd

11/10/2019

2310232

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad SSSI

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Fochno and Dyfi RAMSAR Dyfi Estuary/Aber Dyfi SPA                  West Wales Marine/Gorllewin Cymru Forol SAC                                  Northern Cardigan Bay SPA Dyfi SSSI                                                Pen Llyn ar Sarnau/ Lleyn Peninsula and the sarnau          

 

Adar gwyllt yn aber Dyfi

Cyhoeddwyd

22/10/2019

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.