Cofrestr gyhoeddus esemptiadau gwastraff: atgyweirio neu adnewyddu cyfarpar trydanol gwastraff (T11)

Defnyddiwch y gofrestr gyhoeddus i weld a yw sefydliad wedi cofrestru esemptiad T11 â ni.

Mae esemptiadau gwastraff T11 yn caniatáu i sefydliadau atgyweirio, adnewyddu neu ddatgymalu gwahanol fathau o gyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE). Yna gellir ailddefnyddio’r eitem WEEE gyfan neu rannau ohoni ar gyfer ei defnydd gwreiddiol, neu ei hadfer ar gyfer pwrpas gwahanol.

Diweddarwyd ddiwethaf