Gwneud cais am drwydded gwastraff bwrpasol newydd

BETA: Mae hwn yn wasanaeth newydd — rhowch adborth i'n helpu i'w wella

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais am drwydded gwastraff bwrpasol newydd.

Cyn i chi ddechrau

Cael gwybod sut i baratoi’r wybodaeth sydd ei hangen ynglŷn â’ch safle a’ch gweithgareddau gwastraff.

Mae hefyd angen i chi wybod y canlynol:

 

Graddfeydd amser

Byddwn yn gwneud penderfyniad cyn pen pedwar mis o dderbyn cais cyflawn a'r ffi gywir.

Byddwn yn gwirio eich cais ac yn cadarnhau a yw’n gyflawn ac, os bydd yn gyflawn, fe’i nodir fel hyn: ‘wedi’i wneud yn briodol’. Os na fydd yn gyflawn, efallai y byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth gennych. Nid yw’r amserlen benderfynu o bedwar mis yn dechrau nes byddwn wedi ystyried bod y cais ‘wedi’i wneud yn briodol’.

Diweddarwyd ddiwethaf