Rheolau safonol ac asesiadau risg ar gyfer gwastraff

Gallwch wneud cais am drwydded rheolau safonol os:

  • yw eich gweithgarwch yn bodloni'r rheolau a nodir yn y drwydded
  • gallwch reoli'r risgiau posibl fel y'u nodir yn yr asesiad risg generig

Treuliad anaerobig

Datgymalu ceir a cherbydau

Trin compost, carthffosiaeth neu slwtsh, bio-nwy

Dyddodi ar gyfer adfer

Storio olew inswleiddio trydanol

Ailgylchu metel, metel sgrap a WEE (nid cerbydau)

Offer symudol ar gyfer taenu neu drin tir

Storio neu drin gwastraff

Gorsaf trosglwyddo gwastraff neu safle amwynder

 

Ni allwch amrywio rheolau safonol ac ni allwch apelio yn eu herbyn.

Diweddarwyd ddiwethaf