Cyflwyno rhag-hysbysiad taenu ar y tir

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i roi gwybod i ni eich bod yn bwriadu defnyddio eich caniatâd i daenu ar y tir.

Bydd angen:

  • eich cyfeirnod
  • eich dyddiadau dechrau a gorffen disgwyliedig
  • cadarnhau cyfeiriad y safle taenu a’r cyfeirnod grid
Diweddarwyd ddiwethaf