Gwneud cais i newid trwydded tynnu neu gronni dŵr sy'n bodoli eisoes

Diweddariad: 31/03/2023 

 

Bydd ein ffioedd am drwyddedau yn aros ar gyfraddau 2022-2023 hyd nes y bydd cynlluniau codi tâl newydd yn cael eu cytuno.   

 

Gweler manylion y ffioedd arfaethedig yr ydym yn bwriadu eu gweithredu ar gyfer 2023-2024, yn amodol ar gymeradwyaeth Weinidogol.  

Os oes angen i chi newid eich trwydded tynnu neu gronni dŵr, bydd angen i chi wneud cais am amrywiad.

Mathau o newidiadau y gallwch eu gwneud

Mae dau fath o amrywiad y gallwch wneud cais amdanynt:

Mân newid (amrywiad gweinyddol)

  • Newid enw neu gyfeiriad deiliad y drwydded
  • Trosglwyddo'r drwydded i rywun arall
  • Lleihau'r meintiau rydych yn eu tynnu
  • Rhannu'r meintiau trwyddedig rydych yn eu tynnu rhwng dau unigolyn neu fwy (dosrannu)

Er mwyn gwneud mân newid i'ch trwydded tynnu neu gronni dŵr, llenwch ffurflen WRF

 

Newid cymhleth (amrywiad technegol)

Unrhyw newidiadau i amodau'r drwydded nad ydynt wedi'u rhestru uchod, gan gynnwys:

  • Cynyddu'r meintiau rydych yn eu tynnu
  • Newid lleoliad y tyniad
  • Newid cynllun/adeiledd croniad
  • Newidiadau i ddyluniadau a mapiau sydd ynghlwm wrth y ddogfen drwydded

Er mwyn gwneud newid cymhleth i'ch trwydded tynnu dŵr:

ac yna


Er mwyn gwneud newid cymhleth i'ch trwydded cronni dŵr:

ac yna


Os yw eich trwydded tynnu dŵr i dynnu dŵr daear a’ch bod am wneud cais i gynyddu eich meintiau, efallai y bydd angen i chi wneud cais am gydsyniad ymchwiliad dŵr daear newydd cyn y gallwch wneud cais i newid eich trwydded tynnu dŵr.

Faint fydd yn ei gostio?

Mae mân newidiadau yn rhad ac am ddim ac rydym yn anelu i brosesu eich cais o fewn 20 diwrnod gwaith.

Mae angen ffi ymgeisio ar gyfer newidiadau cymhleth (amrywiadau technegol). Codir tâl ar gyfer y rhain ar yr un cyfraddau â chais newydd.

Gallwch ddod o hyd i'r rhain ar ein tudalen ‘Taliadau ar gyfer trwyddedau tynnu neu gronni dŵr’. Byddwn yn gwneud penderfyniad ar eich
amrywiad technegol o fewn pedwar mis o dderbyn cais cyflawn os oes angen hysbysebu, neu dri mis os nad oes angen hysbysebu.

 

Diweddarwyd ddiwethaf