Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

 

Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llawi ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.  

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. 

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Uwch Swyddog Gweithrediadau Coedwig

De’r Canolbarth (swyddfa Aberystwyth neu Lanymddyfri)

£37,308- £40,806

25 Mehefin 2023
Swyddog yr Amgylchedd - Amaethyddiaeth x 16

Lleoliadau amrywiol ledled Cymru

£32,876-£36,229

25 Mehefin 2023

Cynghorydd Cynllunio Datblygu x 2

Dde Cymru

£32,876-£36,229

21 Mehefin 2023

Swyddog Cadwraeth

Bwcle

£21,342-£23,449

20 Mehefin 2023

Swyddog Gorfodi’r Amgylchedd

Hyblyg yng Ngogledd-orllewin Cymru

£32,876-£36,229

18 Mehefin 2023

Dadansoddwr Data Amgylcheddol

Hyblyg

£32,876-£36,229

18 Mehefin 2023

Uwch Gynghorydd (Tirwedd)

Hyblyg

£37,308-£40,806

18 Mehefin 2023

Swyddog Data a GIS, Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd

Hyblyg

£37,308-£40,806

18 Mehefin 2023
Uwch Gyfreithiwr Arbenigol

Hyblyg

£47,408–£52,359

15 Mehefin 2023

Aelod Tîm Gweithlu Integredig x 2

Cross Hands

£21,655-£24,408

11 Mehefin 2023

Cynorthwyyd Bwyd a Diod x 2

Canolfan Ymwelwyr Coed Y Brenin

£21,655-£24,408

11 Mehefin 2023

Cynorthwy-ydd Cyfleuster

Castell-nedd

£21,655-£24,408 

11 Mehefin 2023

Swyddog Trwyddedu, Coedwigaeth

Hyblyg

£28,403-£32,088

11 Mehefin 2023
Rheolwr Prosiect Adfer Afonydd

Hyblyg yn ne-ddwyrain Cymru

£37,308-£40,806

11 Mehefin 2023
Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysebu Llifogydd

Y Trallwng

£28,403-£32,088

11 Mehefin 2023

Cymorth Gweinyddu a Chaniatáu, Rheoli Tir

Y Trallwng, Powys

£25,326-£28,077

11 Mehefin 2023

Uwch-gynghorydd Arbenigol, Strategaeth Ddata

Hyblyg 

£47,408–£52,359

11 Mehefin 2023
Prif Swyddog Trwyddedu Arbenigol

Hyblyg

£41,150-£46,147

11 Mehefin 2023

Uwch-gynghorydd Arbenigol Strategaeth Geo-ofodol

Hyblyg

£47,408–£52,359

11 Mehefin 2023

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Meistr-ddata

Hyblyg

£41,150-£46,147

11 Mehefin 2023

Swyddog Cymorth Busnes Ystadau

Hyblyg

£32,876-£36,229

9 Mehefin 2023

Arweinydd y Tîm, Rheoleiddio Amgylcheddol

Caerdydd

£41,150-£46,147

7 Mehefin 2023
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Rheoli Tir

Hyblyg

£41,150-£46,147

7 Mehefin 2023
Swyddog Trwyddedu

Hyblyg

£32,876-£36,229

4 Mehefin 2023

Cynghorydd Ariannu Strategol

Hyblyg

£37,308-£40,806

4 Mehefin 2023

Arweinydd Tîm yr Amgylchedd – Rheoliadau Amaethyddiaeth

Hyblyg

£41,150-£46,147

4 Mehefin 2023
Uwch-swyddog Amaethyddiaeth x 4

Hyblyg

£37,308-£40,806

4 Mehefin 2023
Lleoliad Addysg Uwch Rheoleiddio Gwastraff

Hyblyg

£25,326-£28,077

4 Mehefin 2023

Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysebu Llifogydd

Y Trallwng, Bwcle neu Bangor

£32,876-£36,229

4 Mehefin 2023

Arweinydd y Tîm Asesu a Chyngor Amgylcheddol

Gogledd Ddwyrain Cymru

£41,150-£46,147

4 Mehefin 2023

Uwch-arbenigwr Cyllid Strategol

Hyblyg

£47,408-£52,359

4 Mehefin 2023
Swyddog Rheoleiddio Amgylcheddol

Hyblyg

£37,308-£40,806

31 Mai 2023

Aelod Tîm y Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau (CMSS)

Hyblyg (ond bydd angen teithio i leoliadau eraill ledled Cymru)

£25,326-£28,077

30 Mai 2023

Cynghorydd Arbenigol Gwydnwch Ecosystemau

Hyblyg

£41,150-£46,147

30 Mai 2023

Swyddog Trwyddedu 1

Hyblyg

£28,403-£32,088

Recriwtio Agored

Swyddog Trwyddedu 2

Hyblyg

£32,876-£36,229

Recriwtio Agored

 

Diweddarwyd ddiwethaf