Darogan glaw trwm ar draws Cymru

Flood warning sign

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus a pharatoi ar gyfer llifogydd gan fod disgwyl i lawr trwm a chyson effeithio ar y rhan fwyaf o Gymru, ond yn enwedig ar Ogledd Cymru, Ddydd Sadwrn a Dydd Sul (14 & 15 Tachwedd).

Ar hyn o bryd, mae yna beth ansicrwydd ynglŷn â lleoliad a maint y glaw, ond mae CNC yn cadw llygad barcud ar ddalgylchoedd Dyfi, Elwy, Conwy ac Efyrnwy yn arbennig.

Ar hyn o bryd, disgwylir y glaw gwaethaf rhwng prynhawn Dydd Sadwrn a bore Dydd Sul, a gallai arwain at lifogydd yn y dalgylchoedd hyn.

Pe bai afonydd yn cyrraedd lefel arbennig, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi Hysbysiadau a Rhybuddion Llifogydd ac yn rhoi gweithdrefnau argyfwng ar waith pe bai angen.

Meddai Scott Squires o Cyfoeth Naturiol Cymru: “Rydym yn gofyn i bobl fod yn ofalus iawn a pharatoi ar gyfer llifogydd.

“Bydd ein staff allan yn gweithio heddiw a dros y penwythnos er mwyn rhoi camau ar waith i baratoi ar gyfer llifogydd, ac i helpu i leihau’r effeithiau ar bobl a’u heiddo.

“Rydan ni’n cynghori pobl i gadw golwg ar adroddiadau’r tywydd ac ar y newyddion lleol i gael manylion am unrhyw broblemau yn eu hardal.”

Caiff hysbysiadau a rhybuddion llifogydd eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud, a gallwch ddod o hyd iddynt ar ein mapiau rhybuddion llifogydd.

Gallwch gael y manylion a’r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfrif twitter Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd, sef: @natreswales

Ymhellach, caiff ein map lefelau afonydd ei diweddaru â gwybodaeth am lefelau afonydd sawl gwaith y dydd, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am lefelau isaf, arferol ac uchaf afonydd mewn ardaloedd arbennig. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru