Crynodebau dalgylchoedd eogiaid a siwin

Vyrnwy - Plas Dolanog

Maent yn dwyn ynghyd ddata sydd wedi deillio o ddalfeydd gwialenni, asesiadau o’r stoc a gwaith monitro pysgod ifanc; yn disgrifio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y poblogaethau ac yn pennu’r sialensiau a wynebir yn y dalgylchoedd afonydd crynodeb.  

Yn y tablau camau gweithredu caiff gwelliannau i gynefinoedd eu pennu ar gyfer adfer cynhyrchiant poblogaethau eogiaid a siwin. Mae’r tablau hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd lle y bydd gwaith yn cael ei wneud gan ein partneriaid, nid gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unig.

Adnabod eich afonydd crynodebau dalgylchoedd

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn Blwyddyn
Clwyd 2018 2019
Conwy 2018 2019
Dyfrdwy 2018 2019
Dwyfor 2018 2019
Dwyryd 2018 2019
Dyfi 2018 2019
Dysynni 2018 2019
Glaslyn 2018 2019
Mawddach 2018 2019
Ogwen 2018 2019
Seiont 2018 2019

Mae adroddiadau crynodebau dalgylchoedd a data pysgod ifanc cynharach ar gael ar gais – cysylltwch â chyfrif e-bost Pysgodfeydd Cymru: Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf