Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

System Rheoli Amgylcheddol

Gan weithio gyda chymdeithasau masnach perthnasol, rydym wedi datblygu pecynnau cymorth rheoli amgylcheddol i Fusnesau Bach a Chanolig (BBaChau)


Mae saith pecyn cymorth sector-benodol a phecyn cymorth cyffredinol i fusnesau. Byddant yn ddefnyddiol os ydych wedi cael trwydded amgylcheddol gennym, ond maent yn ddefnyddiol i bob busnes.

Mae gan bob un gyfres o dempledi i'ch helpu i reoli agweddau amgylcheddol eich safle. Rydym yn argymell eich bod yn cadw'r ffeil ar eich cyfrifiadur ac yn ei defnyddio i reoli'r gweithgareddau a gyflawnir ar eich safle.

Mae'r rhan fwyaf o ddogfennau'r pecynnau cymorth ar gyfer systemau rheoli amgylcheddol ar gael i'w lawrlwytho isod. Mae eraill ar gael ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd. Ceir y dolenni perthnasol i'r dogfennau hyn isod.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.