Cyfarwyddyd i'ch helpu i gydymffurfio â'ch Trwydded Amgylcheddol

Nod ein Nodiadau Cyfarwyddyd i Sectorau yw rhoi cyngor i weithredwyr a'n swyddogion rheoleiddio ar safonau dangosol o ran gweithredu a pherfformiad amgylcheddol, sy'n berthnasol i'r sector diwydiannol dan sylw.

Yn ogystal â'ch canllawiau sector-benodol, mae Nodiadau Cyfarwyddyd Technegol yn disgrifio'r safonau a'r mesurau y mae'n rhaid i chi eu defnyddio er mwyn rheoli'r risgiau mwyaf cyffredin o lygredd sy'n deillio o'ch gweithgaredd. Maent yn hanfodol i'ch helpu i ddeall sut i gydymffurfio ag amodau neu reolau eich trwydded.

Mae dogfennau ar gael i'w lawrlwytho ar waelod y dudalen hon. Ceir hefyd ddolenni i ganllawiau Asiantaeth yr Amgylchedd ar y wefan .Gov.uk a chanllawiau ategol eraill, y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i'w dilyn:

Monitoring of particulate matter in ambient air around waste facilities (Saesneg yn unig)

Landfill sector technical guidance (Saesneg yn unig)

Treating waste to thermal desorption (Saesneg yn unig)

At hynny, mae llawer o ddogfennau cyfarwyddyd diwydiant a allai eich helpu i ddeall safonau a rhoi mesurau priodol ar waith er mwyn rheoli eich gweithgareddau ac atal llygredd.

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Sector Guidance Note How to comply with your environmental permit for intensive farming (EPR 6.09) (Saesneg yn unig) PDF [647.8 KB]
Technical Guidance Note M1 (Monitoring) Sampling requirements for stack emission monitoring (Saesneg yn unig) PDF [562.0 KB]
Technical Guidance Note M15 (Monitoring) Monitoring PM10 and PM2.5 (Saesneg yn unig) PDF [433.8 KB]
Technical Guidance Note M17 (Monitoring) Monitoring particulate matter in ambient air around waste facilities (Saesneg yn unig) PDF [637.1 KB]
Technical Guidance Note M18 (Monitoring) Monitoring of discharges to water and sewer (Saesneg yn unig) PDF [718.9 KB]
How to surrender your environmental permit (Saesneg yn unig) Additional guidance for landfill and other permanent deposits of waste (5.02) PDF [534.7 KB]
NRW Final Draft EPR Technical note 1118 (Saesneg yn unig) PDF [664.7 KB]
NRW Final Draft EPR Technical Note 5118 (Saesneg yn unig) PDF [319.9 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf