Cyflwyno Datganiad Cod Ymarfer CL:AIRE

Mae ein canllawiau rheoleiddiol yn cefnogi’r Cod Ymarfer Diffiniad o Wastraff (DoW CoP),  sy’n golygu, o’i ganlyn yn gywir, nad rhaid barnu bod deunyddiau sy’n deillio o safle yn wastraff, o dan rhai amgylchiadau neilltuol.

Mae Cod Ymarfer Diffiniad o Wastraff yn fframwaith gwirfoddol ar gyfer penderfynu a  yw deunydd cloddedig sy’n deillio o safle yn ystod gwaith adfer a/neu ddatblygu tir yn wastraff ai peidio. Mae’r Cod Ymarfer Diffiniad o Wastraff yn cynnwys deunyddiau cloddedig:

  • a ailddefnyddir ym man eu cynhyrchu;
  • a drosglwyddir rhwng safleoedd ac a ailddefnyddir yn uniongyrchol heb driniaeth; neu
  • a drosglwyddir rhwng safleoedd ac a ailddefnyddir yn dilyn triniaeth, fel rhan o brosiect Clwstwr

Dylid cyflwyno datganiadau i: www.claire.co.uk/cop

Diweddarwyd ddiwethaf