Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: 

permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol. 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML1962

Bourne Leisure Ltd

Prif Gynllun Parc Gwyliau Hafan y Môr ‘2030 Vision’

Band 3

DML1961

Shell Island

Gweithgareddau carthu a gwaredu yn Lagŵn Ynys Shell

Band 2

CML1960

 

 

Band 1

CML1864

Puma Energy (UK) Limited

 

Band 1

RML1959

Ceredigion County Council

Aberaeron Harbour

Band 2

CML1958

Lubrizol

Lubrizol (Warwick Chemicals)

Band 2

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

SP1913

Mr Richard Workman

Morlyn Ynys Shell

Sample Plan Request

Cyhoeddwyd

CML1940

Walters (UK) Ltd on behalf of Cardiff County Council

Drilio cyfeiriadol o dan aber Afon Rhymney

Band 2

Cyhoeddwyd

CML1909

Maritime, Cyngor Gwynedd

Addasiadau Crib Groyne Harbwr Pwllheli

Band 2

Cyhoeddwyd

CML1951

Morgan Sindall Construction and Infrastructure Ltd

CSO Casnewydd Samplu Stryd yr Eglwys

Band 1

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf