Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML1909

Pwllheli Harbour Crib Groyne Modifications

Maritime, Cyngor Gwynedd

Band 2

CML1908

Manorbier Outfall

Morgan Sindall (Infrastructure) Plc

Band 2

DML1907

Aberystwyth Marina Dredging

The Marine Group

Band 2

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded

Enw Deilydd y Drwydded

Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

BUML1870

Gwynedd County Council

Barmouth Sand Shift 2019

Band 1

Cyhoeddwyd

SC1814

Associated British Ports

Hafan y Mor Holiday Park

Sgrinio a Chwmpasu

Cyhoeddwyd

CML1865

Neath Port Talbot County Borough Council

Aberavon Seafront Design

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf