Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML1936

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cynllun Amddiffyn Arfordirol Porthcawl Sandy Bay

Band 2

DML1935

Stena Line Ports Ltd

Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Caergybi

Band 2

CML1934

Cardiff Harbour Authority

Adnewyddu Jetty Fflat Holm

Band 1

CML1933

Amalgamated Construction Ltd

MWC0183N - Barmouth Viaduct

Band 2

CML1932

Amalgamated Construction Ltd

 Mur Môr Penmaebach

Band 1

CML1931

Stena Line Ports Ltd

Ehangu Porthladd Caergybi

Band 3

SC1902

Holyhead Marina Ltd

Marina Caergybi

Cwmpasu

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

RML1923

ABPmer

Parc Gwyliau Hafan y Mor

Band 1

Cyhoeddwyd

SP1905

Dwr Cymru

CSO yr Eglwys

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

DML1919

Airbus Operations Limited

Carthu Afon Dyfrdwy

Band 2

Cyhoeddwyd

SC1902

Holyhead Marina Ltd

Marina Caergybi

Scoping

Cyhoeddwyd

EXML1910

Llandudno Town Council

Arddangosfa Tân Gwyllt Flynyddol Llandudno

Band 2

Cyhoeddwyd

SP1907

Associated British Ports

Corff Dŵr Hafren Isaf

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

SP1908

Associated British Ports

Watervern Haf Isaf a Dyfnder Casnewydd

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

SP1910

Associated British Ports

Gogledd Allanol Sianel Bryste

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

SP1909

Associated British Ports

Gogledd Allanol Sianel Bryste

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

SP1906

Associated British Ports

North Waterbody Mewnol Sianel Bryste a Hafren Isaf

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

DEML1925

Swansea University

Dale Achub Cefnfor Morwellt

Band 1

Cyhoeddwyd

CML1921

Amalgamated Construction Ltd

MWC0248 - Pont Afon rhigwm

Band 1

Cyhoeddwyd

CML1873

Cyngor Sir Dinbych

Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Rhyl

Band 3

Cyhoeddwyd

CML1904

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Pier Victoria

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf