Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML1921

Amalgamated Construction Ltd

MWC0248 - Pont Afon Rhymni

Band 1

SP1904

Neyland Yacht Havens Ltd

Sianel mynediad Neyland Yaght Haven / Dale Cyf

Cais am gynllun enghreifftiol

CML1920

Network Rail Infrastructure Projects

Afon Artro

Band 2

SP1903

Stena Line Ports Limited

Porthladd Caergybi

Cais am gynllun enghreifftiol

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

SP1904

Neyland Yacht Havens Ltd

Sianel mynediad Neyland Yaght Haven / Dale Cyf

Cais am gynllun enghreifftiol

Cyhoeddwyd

CML1912

Dwr Cymru

Trwsio Gollyngiadau Môr Fairbourne

Band 2

Cyhoeddwyd

RML1917

Conwy County Bourough Council

 

Band 1

Cyhoeddwyd

CML1908

Morgan Sindall (Infrastructure) Plc

Gollyngiad Maenorbŷr

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf