Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

SP1913

Mr Richard Workman

Morlyn Ynys Shell

Cais Cynllun Sampl

CML1956

Conwy County Borough Council

Gwaith Amddiffyn Arfordir Splash Point Old Colwyn

Band 2

DML1954

Simec Ports (UK) Ltd

Dulliau Porthladd Adar

Band 2

DML1953

Associated British Ports

Gwaredu carthu cynnal a chadw Caerdydd - adnewyddu

Band 2

MMML1948

Tarmac Marine

Dyfnder Gogledd Bryste

Band 3

CML1952

Dean & Reddyhoff Ltd

Gwaith Pontŵn Marina Conwy

Band 2

SC1906

Holyhead Marina Ltd

Marina Caergybi

Sgrinio a Chwmpasu

CML1951

Morgan Sindall Construction and Infrastructure Ltd

CSO Casnewydd Samplu Stryd yr Eglwys

Band 1

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

CML1936

Bridgend County Council

Porthcawl Sandy Bay Coastal Defence Scheme

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf