Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Clocaenog - Bod Petryal, ger Rhuthun

Lle picnic heddychion ar lan y llyn gyda llwybr cerdded byr a llwybr beicio

Dyn yn edrych ar lyn

Beth sydd yma

Beicio mynydd
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso

Mae Bod Petryal yn un o blith sawl safle parcio a phicnic yng Nghoedwig Clocaenog.

Mae’n fan cychwyn delfrydol er mwyn cael blas ar yr ardal enfawr hon o goetir, gweundir agored, ac afonydd.

Arferai’r ardal hon fod yn rhan o Ystad Pool Park ac mae Bod Petryal wedi’i enwi ar ôl hen fwthyn y ciper. 

Mae llwybr cerdded Tro’r Ciper yn mynd drwy goed conwydd hynaf y goedwig a heibio bwthyn y ciper.

Oherwydd ei milltiroedd lawer o ffyrdd coedwig tawel, mae Coedwig Clocaenog yn lleoliad delfrydol ar gyfer beicio gyda’r teulu, ac mae llwybr beicio byr â nodwyr llwybr arno yn cychwyn o Fod Petryal.

Mae Coedwig Clocaenog yn gartref i wiwerod coch. Mae’r anifeiliaid dirgel hyn yn symud ar hyd ardaloedd eang iawn, felly rhaid ichi graffu – a chroesi eich bysedd – yn y gobaith o weld un!

Yn y safle picnic mae meinciau o amgylch llyn mawr.

Llwybrau cerdded a llwybrau eraill

Mae'r llwybrau wedi'u cyfeirnodi ac maen nhw’n cychwyn o'r maes parcio.

Tro’r Ciper

½ milltir/1 cilomedr, hawdd

Bwthyn y ciperMae’r daith gerdded fer hon yn mynd heibio coed enfawr, hen fwthyn y ciper, a’r llyn hardd.

Trot Bod Petryal

2 filltir/3.5 cilomedr, hawdd

Mae’r llwybr hwn yn dilyn ffyrdd coedwig drwy’r coetir tawel.

Gall cerddwyr, beicwyr a marchogion ei ddefnyddio.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:
  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Bod Petryal 7 milltir i’r de-orllewin o Ruthun.
Mae parcio’n ddi-dâl yn y maes parcio hwn.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch ffordd y B5105 o Ruthun i Gerrigydrudion. Ewch drwy bentref Clawddnewydd ac, yn fuan ar ôl pasio maes parcio Boncyn Foel Bach, mae maes parcio Bod Petryal ar y chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Bod Petryal ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264.

Cyfeirnod grid yr Arolwg Ordnans yw SJ 036 512.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.