Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfnant - Pen y Ffordd, ger Dolgellau

Llwybrau marchogaeth trwy fryniau tonnog a dyffrynnoedd gwyrdd ffrwythlon

Dwy fenyw ifanc yn marchogaeth trwy Goedwig Dyfnant

Beth sydd yma

Cŵn
Llwybr marchogaeth
Parcio (am ddim)
Ardal picnic

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Croeso

Mae Coedwig Dyfnant mewn rhan o Gymru sy'n adnabyddus am ei bryniau tonnog, ei dyffrynnoedd gwyrdd ffrwythlon a'i phentrefi a'i ffermydd tlws.

Mae'n ardal sydd hefyd yn gyfoethog ei hanes. Roedd Owain Glyndŵr, y tywysog a fu’n ymladd dros annibyniaeth i Gymru a Chymru unedig, yn arfer marchogaeth dros y bryniau hyn ar un adeg.

Erbyn heddiw, mae'n nodedig am gyfleusterau ar gyfer marchogaeth a gyrru car a cheffyl.

Llwybrau marchogaeth

Datblygwyd Llwybrau’r Enfys mewn partneriaeth â Chymdeithas Marchogion a Gyrwyr Car a Cheffyl Dyfnant ac Efyrnwy.

Mae bron i 100 milltir o lwybrau ar gael - pum llwybr marchogaeth ceffylau a thri llwybr car a cheffyl. 

Mae arwyddbyst ar bob llwybr sy’n amrywio o lwybrau trotian hamddenol i lwybrau 16 milltir heriol i farchogion mwy profiadol sydd eisiau marchogaeth am ddiwrnod cyfan.

I weld y manylion llawn a’r mapiau ewch i wefan Llwybrau’r Enfys neu lawrlwythwch'r gwybodaeth am safle Pen y Ffordd.

Cyfleusterau ym Mhen y Ffordd

Dau geffyl mewn corlanPen y Ffordd yw man cychwyn y llwybrau marchogaeth ag arwyddbyst.

Mae Pen y Ffordd yn maes parcio pwrpasol. Mae cyfleusterau yn cynnwys:

  • system unffordd er mwyn galluogi gyrwyr cerbydau cludo ceffylau i lwytho a dadlwytho
  • digon o lefydd parcio ar gyfer ceir a cherbydau cludo ceffylau
  • corlan ar gyfer ceffylau

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae maes parcio Pen y Ffordd ar y B4395 rhwng Llangadfan a Llyn Efyrnwy.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 033 154.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Lawrlwytho'r map lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Gallwch gyrraedd y ffordd hon oddi ar yr A458 (Mallwyd i'r Trallwng) yn Llangadfan neu oddi ar yr A490 (Llanfyllin i'r Trallwng) yn Llanfyllin, gan gymryd y B4393 ac yna troi i'r chwith ar y B4395, gan ddilyn yr arwyddion am Lwydiarth a Phont Llogel.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pen y Ffordd ar fap Arolwg Ordnans (AR) 239.

Y cyfeirnod grid AR ar gyfer y maes parcio yw SJ 017 135.

Cysylltu â ni

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Llwybrau’r Enfys

E-bost: admin@rainbowtrails.org.uk

Lawrlwythiadau 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.