Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa, ger Beddgelert

Mynydd uchaf Cymru a chartref i blanhigion a bywyd gwyllt prin

Golygfa o'r dirwedd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Eryri

Beth sydd yma

Llwybr awgrymedig
Parcio (deiliaid bathodyn glas)
Parcio (codir tâl)
Toiledau
Llwybr cerdded

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

 

Croeso

Yr Wyddfa yw copa uchaf mynyddoedd Eryri, yn 1085m (3,560 troedfedd).

Eryri yw unig gartref yn y Deyrnas Unedig i flodyn eiddil lili’r Wyddfa, sy’n tyfu ar wyneb y graig ac mewn cilfachau creigiog.

Ymysg y bywyd gwyllt a welir yma mae geifr gwyllt ac adar ysglyfaethus.

Rheolir y warchodfa mewn partneriaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a thirfeddianwyr lleol.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Mae’r rhan fwyaf o’r Wyddfa’n Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Ymweld â Gwarchodfa Natur Genedlaethol yr Wyddfa

Mae’r llwybrau ar yr Wyddfa yn heriol, yn greigiog ac yn serth mewn mannau.

Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas, a gwiriwch ragolygon y tywydd cyn cychwyn.

Llwybr y Mwynwyr (maes parcio Pen y Pas)

Gallwch gael blas ar gerdded ar yr Wyddfa heb fynd yr holl ffordd i’r copa.

Mae’r llwybr hwn yn llydan a gwastad, ac mae’n dringo’n raddol i ddechrau.

Dychwelwch ar hyd yr un llwybr, unwaith y byddwch wedi cyrraedd yr ail lyn, os nad ydych eisiau parhau gyda dringo’n serth i gyrraedd y copa.

Llwybrau eraill i’r copa

Mae sawl llwybr sy’n cychwyn o feysydd parcio amrywiol.

Llwybr Watkin yw’r brif fynedfa arall i’r warchodfa, ond dyma un o’r llwybrau mwyaf heriol i’r copa.

Dysgwch fwy drwy ymweld â Chanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Eryri ym Metws-y-coed, neu ewch i wefan Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae Trên Bach yr Wyddfa’n mynd i’r copa o Lanberis.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau eraill
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yno

Mae maes parcio Pen y pas 6 milltir i’r de o Lanberis.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A4068 o Lanberis i Gapel Curig ac mae maes parcio Pen y Pas ar y dde, gyferbyn â hostel ieuenctid Pen y Pas. Rheolir y maes parcio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Map Arolwg Ordnans

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid OS SH 647 557 (maes parcio Pen y Pas).

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.