Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Pen-y-Bedd, ger Llanelli

Coetir tawel ger Parc Gwledig Pen-bre

Golygfa o rai o'r meinciau ym Pen-y-Bedd

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Ardal picnic
Llwybr cerdded

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Trosolwg

Mae gan y coetir yma , sy’n hawdd dod o hyd iddo, ardal picnic mawr glaswelltog a llwybr cerdded byr ag arwyddion drwy’r coed.

Mae’r goedwig wedi’i leoli ychydig tu allan i Barc Gwledig Pen-bre, sy’n boblogaidd ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hamdden.  Ceir mynediad  i draeth hir tywodlyd Cefn Sidan  o’r parc gwledig ac mae’n cael ei ffinio gan Goedwig Pen-bre.

Roedd yr ardal unwaith yn safle ffatri Ordnans Brenhinol a ddaeth i ben yn y 1960au ac mae’r llwybr cerdded drwy Goedwig Pen-y-Bedd yn mynd i heibio i ychydig olion diwydiannol.

Heddiw mae Coed Pen-y-Bedd yn gartref i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Pen-bre sy’n cyflawni nifer o dasgau ymarferol yng Nghoedwig Pen-bre ac yn Pen-y-Bedd. 

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Llwybr Pen-y-Bedd

1¼ milltir, 2 cilomedrau. hawdd

Mae Llwybr Pen-y-Bedd yn dilyn llwybrau tywodlyd drwy’r coed pinwydd Corsica. Ceir meinciau ar hyd y ffordd a man gwylio gyda deciau pren sy’n edrych dros un o’r pyllau. Mae rhan o’r llwybr yn dilyn hen linell rheilffordd a oedd unwaith yn gwasanaethu’r ffatri  Ordnans Brenhinol, a gellir cael ambell gipolwg o goed pinwydd Coedwig Pen-bre, ar draws y caeau.

Llwybr arall

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd drwy Barc Gwledig Pen-bre.

Sut i gyrraedd

Lleolir Coedwig Pen-y-Bedd 6 milltir i’r gorllewin o Lanelli, ychydig oddi ar yr A484.  Gellir parcio am ddim ym maes parcio Coedwig Pen-y-Bedd.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown a gwyn, ar hyd Heol Ffatri, o’r A484 rhwng Caerfyrddin a Llanelli, i gyrraedd Parc Gwledig  Pen-bre.  Mae’r fynedfa i’r maes parcio ar y dde, dros y bont ar ôl gadael yr A484.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Pen-y-Bedd ar fap Arolwg Ordnans (AR) 164 neu 178.

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans yw SN 419 013.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y gorsafoedd trên agosaf yw Pen-bre a Phorth Tywyn.

I gael manylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.traveline.cymru

Darganfod mwy 

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.